Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zarządzenie Nr 55/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie zmiany w składach osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Busko-Zdrój w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Na podstawie art. 184 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§1

W załączniku Nr 5 do Zarządzenia Nr 47/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania na terenie gminy Busko-Zdrój Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wprowadza się zmiany:

  1. Stwierdza się wygaśnięcie członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 Pani Małgorzaty Kuzy wskazanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w trybie art. 182 § 2 pkt. 2 Kodeksu wyborczego w związku ze złożoną rezygnacją.
  2. Uzupełnia się skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 o osobę Pani Anny Cieślak.

§2

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój -Urzędnikowi Wyborczemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wraz z załącznikami  [ pdf ].