Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejInformacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2017 roku.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2017 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2016 roku.

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na dzień 31 grudnia 2016 roku
GMINA BUSKO-ZDRÓJ

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2015 roku.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2015.1515) gminy mogą samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne. Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym. Właściwe zarządzanie majątkiem gminy stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów. Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego obejmuje zestawienie danych o majątku Gminy Busko-Zdrój według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2014 roku.

Busko-Zdrój, 27.01.2015 r.

Znak:GNW.6810.7.2015

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na koniec 2014 roku.

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ]

Wersje archiwalne

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-04-17)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-06-03)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-07-07)

[ pdf ] (poprawiono dnia 2015-07-22)

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2013 roku.

Busko-Zdrój, 29.01.2014 r.

Znak:GNMW.6810.6822.3.2014

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego
na koniec 2013 roku.

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Ogólny stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2013 r. [ pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2012 roku.

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Ogólny stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2012 r. [ pdf ].

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na koniec 2011 roku.

Zgodnie z treścią art. 43 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Mienie komunalne służy wykonywaniu zadań nałożonych na gminę, a także stanowi gwarancję jej majątkowej odpowiedzialności, jako że za swoje zobowiązania gmina odpowiada mieniem do niej należącym.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Utrzymania Mienia i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Ogólny stan mienia komunalnego na 31 grudnia 2011 r. [ pdf ].

Informacja o stanie mienia Gminy Busko-Zdrój na koniec 2010 roku.

Zgodnie z treścią art.43 ustawy o samorządzie gminnym, mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do gminy, jej związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Stan mienia komunalnego Gminy Busko-Zdrój opracowano na podstawie prowadzonych przez Wydział Gospodarki Mieniem i Nadzoru Właścicielskiego rejestrów mienia komunalnego.

Dokument do pobrania [ pdf ].