Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

INFORMACJA o miejscu, terminie i czasie wyznaczonym do odpalania ładunków materiału wybuchowego w zakładzie górniczym Kopalni Gipsu „Leszcze" S.A. w Leszczach.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 09 listopada 2017 r. w sprawie szczególnych wymagań dotyczących przechowywania i używania środków strzałowych i sprzętu strzałowego w ruchu zakładu górniczego (Dz. U. 2017 rozdz. 7 § 161 ust. 3) Zarząd Kopalni Gipsu „Leszcze" S.A. w Leszczach informuje o miejscu, terminie i czasie wyznaczonym do odpalania ładunków materiału wybuchowego w zakładzie górniczym Kopalni Gipsu „Leszcze" S.A. w Leszczach.

Roboty strzałowe w Odkrywkowej Kopalni Gipsu „Leszcze" S.A. prowadzone są w wyrobisku górniczym kopalni we wszystkie dni tygodnia (oprócz niedziel i świąt) w następujących godzinach:

  • I strzelanie - w godz. od 10:00 do 10:45
  • II strzelanie- w godz. od 13:00 od 13:45

Roboty strzałowe stwarzają zagrożenie dla osób przebywających w strefie rozrzutu odłamków skalnych.

Rozpoczęcie wykonywania i zakończenia robót strzałowych jest sygnalizowane sygnałami:

a) Optycznym - czerwona flaga na maszcie,
b) Dźwiękowym - syreną alarmową:

  • sygnał pierwszy-jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie", nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych,
    Na sygnał ten wszystkie osoby postronne powinny niezwłocznie opuścić strefę rozrzutu odłamków skalnych!
  • sygnał drugi - dwa przeciągłe tony, bezpośrednio po sobie następujące, oznaczające przygotowanie do odpalenia ładunków,
  • sygnał trzeci -jeden krótki ton, oznaczający „odpalenie" nadawany tuż przed odpaleniem ładunków MW,
  • sygnał czwarty - trzy ciggłe tony, bezpośrednio po sobie następujące, oznaczające „odwołanie", czyli zakończenie robót strzałowych.

Strefa rozrzutu odłamków skalnych oznaczona jest w terenie tablicami ostrzegawczymi na których znajduje się informacja o czasie odpalania ładunków materiałów wybuchowych oraz o znaczeniu sygnałów ostrzegawczych. Poza tym miejsca usytuowania tablic w czasie prowadzenia robót strzałowych zabezpieczone są posterunkami zabezpieczającymi. Osoby postronne przebywające w strefie zagrożenia powinny zastosować się do informacji przedstawionych na tablicach ostrzegawczych oraz do poleceń posterunkowych.

UWAGA!

PRZEBYWANIE W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT STRZAŁOWYCH W STREFIE ROZRZUTU ODŁAMKÓW SKALNYCH GROZI ŚMIERCIĄ LUB KALECTWEM