Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejRada Miejska

Rada Miejska

 INFORMACJA
O DYŻURACH RADNYCH RADY MIEJSKIEJ
W BUSKU-ZDROJU

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJJustyna Nurek
przyjmuje: 2 wtorek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

WICEPRZEWODNICZĄCYStanisław Walasek
przyjmuje: 1 i 3 środa miesiąca godz. 13:00 - 15:00

RADNA – Krystyna Musiał
przyjmuje: 1 poniedziałek miesiąca godz. 10:00 - 11:00

RADNA – Beata Służalska
przyjmuje: 1 poniedziałek miesiąca godz. 11:00 - 12:00

RADNY – Andrzej Zwierz
przyjmuje: 1 i 3 wtorek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

RADNY – Bogdan Błaszczyk
przyjmuje: 2 i 4 środa miesiąca godz. 13:00 - 15:00

RADNY – Jan Ozgowicz
przyjmuje: 1 i 3 piątek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

RADNY – Tadeusz Woźniak
przyjmuje: 2 piątek miesiąca godz. 12:00 - 15:00

Radni przyjmują mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju w pokoju nr 20 na 1 piętrze.

SKŁADY KOMISJI

Komisja Rewizyjna

 1. Zwierz Andrzej – Przewodniczący Komisji
 2. Jan Ozgowicz – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Bogdan Błaszczyk – członek komisji
 4. Radosław Ciepliński - członek komisji
 5. Danuta Prędka – członek komisji

Komisja Finansowo – Budżetowa

 1. Lucyna Wojnowska – Przewodnicząca Komisji
 2. Robert Burchan – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Marek Gręda - członek komisji
 4. Justyna Nurek - członek komisji

Komisja Rozwoju Strategicznego i Spraw Komunalnych

 1. Jerzy Służalski – Przewodniczący Komisji
 2. Artur Prędki – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Maciej Gawin – członek komisji
 4. Bernadetta Kosmala - członek komisji
 5. Jerzy Szydłowski – członek komisji

Komisja Oświaty i Infrastruktury Społecznej

 1. Jacek Lewicki – Przewodniczący Komisji
 2. Krystyna Musiał – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Witold Gajewski – członek komisji
 4. Beata Służalska - członek komisji
 5. Tadeusz Woźniak - członek komisji

Komisja Uzdrowiskowa

 1. Beata Służalska – Przewodniczący Komisji
 2. Stanisław Walasek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Krystyna Musiał – członek komisji
 4. Teresa Pawełczak - członek komisji

Błaszczyk Bogdan Błaszczyk Bogdan
Radny
 Pawełczak Teresa Pawełczak Teresa
Radna
 Burchan Robert Wiceprzewodniczący
Burchan Robert
Radny
Prędki Artur Prędki Artur
Radny
Ciepliński Radosław Ciepliński Radosław
Radny
Prędka Danuta Prędka Danuta
Radna
Gajewski Witold Gajewski Witold
Radny
 Służalska Beata Służalska Beata
Radna
Gawin Maciej Gawin Maciej
Radny
Służalski Jerzy Służalski Jerzy
Radny
Gręda Marek Gręda Marek
Radny
Szydłowski Jerzy

Szydłowski Jerzy
Radny

 Kosmala Bernadetta Kosmala Bernadetta
Radna
Walasek Stanisław Wiceprzewodniczący
Walasek Stanisław
Radny
  Lewicki Jacek
Radny
Wojnowska Lucyna Wojnowska Lucyna
Radna
Musiał Krystyna Musiał Krystyna
Radna
Woźniak Tadeusz Woźniak Tadeusz
Radny
Nurek Justyna Przewodnicząca Rady Miejskiej
Nurek Justyna
Radna
Zwierz Andrzej Zwierz Andrzej
Radny
Ozgowicz Jan Ozgowicz Jan
Radny