Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji.
POBIERZ
Kontakt Strona główna Wersja dla niedowidzących

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

URZĘDU MIASTA I GMINY W BUSKU-ZDROJU

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UMiG - Urząd Miasta i Gminy

BSCK - Buskie Samorządowe Centrum Kultury

MGOPS - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

MPGK - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

SPZPOZ - Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej

Opieki Zdrowotnej

BOSIR - Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

ZUK - Zakład Usług Komunalnych w Busku-Zdroju

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOTOS"

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

Szkoły i Przedszkola

Oddział Miejsko-Gminny ZOSP RP w Busku-Zdroju

Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju
100.rocznica odzyskania Niepodleglosci

UrządInnowacyjny Klaster Zdrowie i Turystyka - Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Innowacyjny Klaster
Zdrowie i Turystyka
Uzdrowiska Perły Polski Wschodniej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejSesja XXXV - projekty uchwał Rady Miejskiej na dzień 2017-11-30

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój na lata 2017 -2034 (druk nr XXXV/483/17).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2017 rok (druk nr XXXV/484/17).

W sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 rok (druk nr XXXV/485/17).

W sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr XXXV/486/17).

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko – Zdrój (druk nr XXXV/487/17).

W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXV/488/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/489/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/490/17).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej (druk nr XXXV/491/17).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XXXV/492/17).

W sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy gminy Busko-Zdrój z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok (druk nr XXXV/493/17).

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXV/494/17).

W sprawie ustalenia regulaminu głosowania wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXV/495/17).

W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXV/496/17).